Supervisie

Voor de volgende erkende registraties ben ik geregistreerd supervisor:

 • Supervisor VGCT© volwassenen/jeugd
 • Supervisor GZ opleiding volwassenen/jeugd
 • Supervisor NIP kinder-jeugdpsycholoog/SKJ

Supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCT:

Met ingang van 12 maart 2018 heeft elke cognitief gedragstherapeut in opleiding (cgt’er i.o.) bij de start van de supervisie een PE-portfolio nodig. Daarin worden twee nieuwe feedbackinstrumenten opgenomen: praktijktoetsen en een evaluatieformulier.

Het ‘competentieprofiel cognitief gedragstherapeut’ is leidend in de opleiding. Om de ontwikkeling van de competenties van de therapeut in opleiding te volgen zijn er twee vormen van feedbackinstrumenten: het evaluatieformulier en de praktijktoetsen. Deze komen beschikbaar in een nieuw digitaal PE-portfolio van de cognitief gedragstherapeut in opleiding.

PE-portfolio
Elke cognitief gedragstherapeut in opleiding heeft bij de start van de supervisie een PE-portfolio nodig. Cursisten die zich bij de VGCt inschrijven als belangstellende basiscursist of zich registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding krijgen het PE-portfolio automatisch. Cursisten die dit (nog) niet willen, kunnen het portfolio binnenkort huren.

Evaluatieformulier
In het PE-portfolio is een digitaal evaluatieformulier opgenomen. Dit formulier heeft als doel om de supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. In het portfolio komen alle ingevulde formulieren over een voorgaande supervisiereeks te staan, zodat supervisoren kunnen voortbouwen op de ontwikkeling van de cgt’er i.o. Met het gebruik van het evaluatieformulier komt er meer samenhang tussen de verschillende supervisieperiodes. Het evaluatieformulier is per 12 maart beschikbaar en vanaf 1 juli 2018 verplicht.

Het evaluatieformulier vervangt de ‘Verklaring gegeven en ontvangen supervisie’. Cgt’ers i.o. moeten vanaf 12 maart na elke supervisieperiode het evaluatieformulier gebruiken.

Praktijktoetsen
Op basis van het competentieprofiel zijn acht praktijktoetsen gemaakt waarmee de ontwikkelingen van de competenties van de cgt’er i.o. gevolgd kunnen worden. De toetsen bieden houvast voor supervisoren, maar ook voor de cgt’er i.o. De toetsen worden online in het PE-portfolio ingevuld.

De praktijktoetsen worden stapsgewijs verplicht gesteld:

 • Aanvraag registratie voor cgt’er tussen 1 september 2018 en 31 januari 2019:
  aantal ingevulde praktijktoetsen in portfolio: 2
 • Aanvraag registratie voor cgt’er tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2019:
  aantal ingevulde praktijktoetsen in portfolio: 4
 • Aanvraag regitstratie voor cgt’er vanaf 1 september 2019:
  aantal ingevulde praktijktoetsen in portfolio: 8

De kosten voor supervisie zijn 90 euro per sessie van 45 minuten, dubbele sessies zijn mogelijk. De supervisie vindt plaats in Utrecht. Momenteel heb ik geen ruimte voor nieuwe supervisanten.